#wygoda #innowacja #niezawodność #bezpieczeństwo

</nasz produkt>

/xTur 3.0 automatyzuje procesy związane z obsługą sprzedaży usług turystycznych. Przy projektowaniu systemu duży nacisk położono na ergonomię obsługi i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań.

/Zadbano zatem o konfigurację praw dostępu (wyodrębniono m.in. poziom pracownika, menadżera i właściciela), możliwość sprecyzowania indywidualnej polityki rabatowo – prowizyjnej dla konkretnego kontrahenta, czy kompatybilność z operatorami GDS.

/wygoda

#współpraca z systemami rezerwacyjnymi: Amadeus, Galileo, Sabre i Worldspan
#zaczytywanie biletów PKP z maili #zaczytywanie biletów lowcost z maili
#integracja z systemami rezerwacji hotelowych: Tripnet, HRS, Horse2, Bokking.com
#integracja z systemem SignaIduna – ubezpieczenia #obsługa drukarek fiskalnych i rejestratorów kasowych
#rozliczanie w dwóch walutach (PLN i EUR) #personalizacja kontrahentów – możliwość przypisania indywidualnych ustawień do każdego klienta
#integracja z bazą REGON

/innowacja

#koncepcja jednego zamówienia: pod jednym zamówieniem wiele dokumentów sprzedaży
#intuicyjny interfejs – możliwość indywidualnych ustawień #kontrola statusu płatności
#możliwość integracji systemu z zewnętrznymi programami księgowymi
#rozbudowany system raportowania
#zaciąganie i parowanie raportów BSP
#parsowanie wyciągów do płatności masowych (SIMP)
#parsowanie wyciągów z kart kredytowych ING
#moduł dokumentów kosztowych #moduł turystyczny
#notyfikacja mailowa – automat do wysyłania faktur do klienta.
#automatyczne parowanie załączników mailowych z rezerwacją.
#automatyczne fakturowanie rezerwacji
#wielowalutowy #wielojęzykowy
#VIES – walidacja poprawności numeru VAT(NIP EU)

#niezawodność

#automatyzacja sprzedaży usług turystycznych

#wsparcie techniczne udzielane przez pracowników firmy

#paczka zamówień – kilka faktur za jednym kliknięciem

#aplikacja webowa – nie wymaga instalacji, dostęp również z urządzeń mobilnych

#bezpieczeństwo

#modyfikacja praw dostępu

#zarządzanie kilkoma biurami z jednego miejsca

#kontrola statusu płatności oraz automatyczne rozliczanie wpływów

#bezpieczeństwo i łatwy dostęp dla użytkownika – wszystkie dane przechowywane na serwerzeh

#przystępnacena

#korzystna forma rozliczenia abonamentowego