Już kilka tygodni trwają  negocjacje Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Przedstawiciele związków zawodowych nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

Do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia między PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego. Jeśli nie dojdzie do porozumienie do końca kwietnia to duża cześć kontrolerów od 1 maja złoży wypowiedzenia. Co może spowodować paraliż Polskiego nieba. W związku z tymi wydarzeniami, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, może podjąć decyzję o  masowych od wołaniach lotów, nie tylko z i do Polski, ale również rejsów z innej części Europy.

Miejmy nadzieje że jednak do tego nie dojdzie. Zainteresowane strony wynegocjują kompromis, który pozwoli wrócić kontrolerom do pracy, a tym samym uniknąć paraliżu w lotnictwie cywilnym, problemów dla pasażerów i strat finansowych.