Dzięki funkcjonalności szybka korekta, użytkownik systemu może w bardzo łatwy sposób wystawić dokument korygujący do faktury.

Po wybraniu opcji szybkiej korekty otwiera się okno gdzie mamy trzy opcje do wyboru.

  1. Zwróć rezerwację(bilet) na listę rezerwacji

Pierwsza opcja koryguje wszystkie pozycje na dokumencie na „0”, i umożliwia ponowne ich zafakturowanie.

Automatyczne sparowanie zafakturowanych biletów, ze zwrotami które wpadły do xTura z systemów rezerwacyjnych GDS.

Korekta na „0” wszystkich pozycji z wyłączeniem opłat transakcyjnych.

Zaletą takiego rozwiązania,  jest zwiększenie wydajności. Mniej czasu jest poświęcane na przetwarzanie faktur i mniej błędów popełnianych przez pracowników.