Parowanie wyciągów do płatności masowych (SIMP) ING w systemie xTur.

System rozliczeń z kontrahentami działa w oparciu o SIMP (płatności masowe),  gdzie każdy kontrahent ma przypisany indywidualny numer bankowy – wirtualny rachunek który zawiera zdefiniowany  numer identyfikacyjny przypisany  do konkretnej płatności lub płatnika.

W wyniku rozliczenia rachunek bieżący  uznawany jest jedną zbiorczą kwotą wszystkich wpłat. Kwota ta z odpowiednim opisem widoczna  jest na wyciągu bankowym.

Takie rozwiązanie jest często używane przez firmy i instytucje, które oferują swoje usługi dużej liczbie odbiorców.