Unia Europejska zmienia przepisy dotyczące rozliczania emisji CO2  przez linie lotnicze. Wynik kwietniowego głosowania w Parlamencie Europejskim powoduje, że tanie i powszechnie dostępne latanie po Europie dobiega końca. Uruchamia to proces zniesienia  bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla  dla linii lotniczych do 2026 roku.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga ogromnych inwestycji w badania i rozwój, a także opracowanie  nowych technologii, które pozwolą zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery.  Branża lotnicza będzie zmuszona zainwestować ogromne środki  w rozwój paliw alternatywnych, i ulepszenie  wielu procesów operacyjnych.

Cały ten proces spowoduje że latanie będzie dużo droższe nie było do tej pory.