Każda firma która zaczyna współpracę z przedsiębiorcami których siedziby znajdują się na terenie Uni Europejskiej, powinna zweryfikować otrzymany od kontrahenta numer identyfikacji podatkowej (NIP) w  systemie VIES.

System VIES czyli – VAT Information and Exchange System – jest niczym innym jak wyszukiwarką, dzięki której możemy sprawdzić czy kontrahent działający na terenie EU, jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych.

VIES jest własnością Komisji Europejskiej, jest dostępny 23 wersjach językowych, a dane systemu są pobierane z krajowych baz członków EU.

Samo działanie systemu jest niezwykle proste. Należy wybrać z listy państwo członkowskie oraz wprowadzić numer VAT -EU.

W systemie xTur 3.0 system VIES jest zintegrowany z panelem kontrahenci, dzięki czemu może możemy sprawdzić czy dane podane przez kontrahenta są prawidłowe, i czy Numer VAT jest aktywny czy nie.