Większość firm udziela swoim kontrahentom wydłużonych terminów płatności, za usługi i dostarczone  produkty. Bardzo często są to terminy płatności  od  60, 90, a nawet 120 dni. Niestety, po dostarczeniu usługi lub produktu, zamiast pieniędzy na koncie zgodnie z terminem, firma doświadcza opóźnień w realizacji tych płatności od swoich kontrahentów. Co wpływa na płynność finansową  przedsiębiorstwa (zatory płatnicze).

Dlatego rozwiązaniem tego problemu jest faktoring. Faktoring jest to usługa finansowa polegająca na wykupie przez bank lub  firmę faktoringową,  od naszego przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu firma  uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.