Dla każdej firmy sprawne zarządzanie przepływami środków pieniężnych jest kluczowym, elementem. Jednak większa skala ilości wystawianych dokumentów, powoduje że manualne wystawianie faktur staję się niewydajne i podatne na błędy, czego konsekwencją jest wzrost kosztów i czasu pracy pracowników. Dlatego, inteligentniejsze podejście do obsługi faktur, czyli automatyzacja procesu fakturowania, pomaga zachowywać płynność pracy. Pozwala to oszczędzać czas i daje pełną kontrolę nad właściwą realizacją procesu fakturowania, od samego początku, czyli momentu utworzenia zamówienia w systemie – do dostarczenia dokumentu sprzedażowego do kontrahenta.

Najważniejsze zalety takiego rozwiązania:

• Obniżenie kosztów – optymalizacja pracy wpływa na obniżenie kosztów

• Zwiększenie wydajności – Mniej czasu jest poświęcane na przetwarzanie faktur i mniej błędów popełnianych przez pracowników.

• Szybsze dostarczanie dokumentów i rozliczanie dokumentów – Śledzenie statusu wysłanych faktur, i szybsze parowanie płatności.